NNM 2020 – AVLYST

Informasjon om NNM 2020 er samlet her

NNM-arrangementet 13-15.mars AVLYSES

TSSL har i dag tidlig valgt å avlyse NNM. Vi har i det lengste sett på løsninger for å avvikle arrangementet, og vi beklager at vi nå må avlyse. TSSL velger å avlyse av samme grunn som andre arrangører, forhindre spredning av viruset, selv om det ved vårt arrangement var vurdert i lag med Tromsø kommune til å ha lav risiko.

Vi vet at det var mange utøvere og ledere som gledet seg til disse dagene i Tromsø, og synes det er synd å måtte avlyse. For de som allerede er ankommet Tromsø vil det være mulig å trene i anlegget i dag.

Med vennlig hilsen

Kent-Eirik Gerhardsen, på vegne av rennledelsen

TSSLs antidoping policy

Tromsø Skiskytterlag har gjennomført temakveld med vekt på holdninger til en sunn idrett og 0-toleranse ang bruk av all form for doping. Gjennom fordrag fra Antidoping Norge er utøvere og foreldre orientert om ulike sider ved antidoping-arbeidet i Norge samt regler og ansvar når det gjelder bruk av doping. Styret i klubben har utarbeidet en antidoping-policy som kan åpnes her

logo_ren_idrett

Terminlisten 2016/17

Her er terminlisten for sesongen 2016/17.

Terminlisten for Troms SSK gjelder rennene i kretsen samt de regionale og nasjonale rennene, altså den terminlisten som er aktuell for de fleste av oss.
Den finner du HER!

Ekstraordinært årsmøte 25.08.2016

Til medlemmer i Tromsø Skiskytterlag
Det innkalles hermed til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Skiskytterlag (TSSL).
Saken gjelder anleggssituasjonen på Templarheimen. Det vises til tidligere medlemsmøter og eposter/orienteringer.  Det vil bli gitt orientering om prosessen og situasjonen og framtidige muligheter på kort og lang sikt. Årsmøtet bes ta stilling til videre anleggsutvikling for TSSL.
Møtet holdes i Kløvervegen 12 (lokalene til Econor) torsdag 25.08.2016 kl 20.00.
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll.
4. Anleggssituasjonen på Templarheimen.
Med skiskytterhilsen
Tromsø Skiskytterlag
v/styret

Årsmøte 2016 Tromsø Skiskytterlag

Det innkalling med dette til årsmøte i Tromsø skiskytterlag. Årsmøtet holdes onsdag 30. mars 2016 kl 19.00 i Econor’s lokaler i Kløverveien 12.

Årsmøte-dokument:

Innkalling til årsmøte TSSL 2016

Medlemsavgift Tromsø skiskytterlag

Årsmelding TSSL 15-16

Regnskap2015_Tromsø Skiskytterlag

Kommentarer til årsregnskapet 2015xlsx

TSSL_Budsjett 2016_til_årsmøtet

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med skiskytterhilsen

Steinar Vaadal

Tromsø Skiskytterlag http://www.tssl.no