TSSLs antidoping policy

Tromsø Skiskytterlag har gjennomført temakveld med vekt på holdninger til en sunn idrett og 0-toleranse ang bruk av all form for doping. Gjennom fordrag fra Antidoping Norge er utøvere og foreldre orientert om ulike sider ved antidoping-arbeidet i Norge samt regler og ansvar når det gjelder bruk av doping. Styret i klubben har utarbeidet en antidoping-policy som kan åpnes her

logo_ren_idrett

Terminlisten 2016/17

Her er terminlisten for sesongen 2016/17.

Terminlisten for Troms SSK gjelder rennene i kretsen samt de regionale og nasjonale rennene, altså den terminlisten som er aktuell for de fleste av oss.
Den finner du HER!

Ekstraordinært årsmøte 25.08.2016

Til medlemmer i Tromsø Skiskytterlag
Det innkalles hermed til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Skiskytterlag (TSSL).
Saken gjelder anleggssituasjonen på Templarheimen. Det vises til tidligere medlemsmøter og eposter/orienteringer.  Det vil bli gitt orientering om prosessen og situasjonen og framtidige muligheter på kort og lang sikt. Årsmøtet bes ta stilling til videre anleggsutvikling for TSSL.
Møtet holdes i Kløvervegen 12 (lokalene til Econor) torsdag 25.08.2016 kl 20.00.
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll.
4. Anleggssituasjonen på Templarheimen.
Med skiskytterhilsen
Tromsø Skiskytterlag
v/styret

Årsmøte 2016 Tromsø Skiskytterlag

Det innkalling med dette til årsmøte i Tromsø skiskytterlag. Årsmøtet holdes onsdag 30. mars 2016 kl 19.00 i Econor’s lokaler i Kløverveien 12.

Årsmøte-dokument:

Innkalling til årsmøte TSSL 2016

Medlemsavgift Tromsø skiskytterlag

Årsmelding TSSL 15-16

Regnskap2015_Tromsø Skiskytterlag

Kommentarer til årsregnskapet 2015xlsx

TSSL_Budsjett 2016_til_årsmøtet

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med skiskytterhilsen

Steinar Vaadal

Tromsø Skiskytterlag http://www.tssl.no

Inntekt til klubben! Vær med å bidra!

TSSL er med i Telenors mobilreturordning 2015. Vi får kr 30,- per mobiltelefon vi samler inn.

Mer info her: http://www.idrett.no/tema/mobilretur/Sider/mobilretur.aspx

 

Vi har mottatt 6 innsamlingsposer og litt info som ungene kan bruke til å samle inn mobiltelefoner i nabolaget. Jeg regner med at mange av oss kan bidra med 2-3 stykker fra egen samling også. De som kan bidra kan hente innsamlingspose hos meg, eller du kan overlevere til meg det du måtte finne hjemme eller på jobb.

Vær kreative, spør kollegaer på jobb, klassekamerater, famile og venner. Spre også til dine facebook-venner.

Den som henter innsamlingspose og leverer den tilbake med flest mobiltelefoner får en premie fra klubben!

Hilsen innsamlingsgeneralen, Stig Hanssen.

Adresse for henting/bringing av innsamlingsposer eller levering av telefoner: Alvevegen 193

Stig treffes på mobiltelefon 99287083.

Årsmøte i Tromsø skiskytterlag

innkalles herved til årsmøte for Tromsø Skiskytterlag.

Årsmøtet holdes 9. juni 2015 kl 19.00 i Econor’s lokaler i Kløverveien 12.

Saksliste: Innkalling_endelig til årsmøte TSSL 2015

Årsmøtedokumenter:

140521 Årsmelding TSSL 2015

Årsregnskap_TSSL_ 2014

Medlemsavgift Tromsø skiskytterlag

Innkommet sak ang anleggssituasjonenTemplarheimen

TSSL_Budsjett 2015_til_årsmøtet

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Steinar Vaadal, leder TSSL