Stikkord: påmelding

  • Påmelding til renn

    Påmelding til renn

    For nye medlemmer eller gamle som trenger litt oppdatering, kommer her en veileder for hvordan man melder seg på renn og hvordan renndagen fungerer med tanke på innskyting og tida før løpet starter.