Regler supersprint Tromsø 8. februar


Følgende regler gjelder for Supersprint Finalerunde lørdag ettermiddag.

· Vi gjennomfører Supersprint Finalerunde for klassene 13-16 år og jun/sen.

· Supersprint Finalerunde betyr at vi ikke kjører noen kvalifiseringsrunde/prolog men går rett på finalerunde.

· Supersprint Finalerunde er fellesstart og det er resultatliste på sprinten som er grunnlag for startposisjon.

· Alle klassene har 4 skytinger og 640 meters løype. L-L-L-L for 13-16 år, L-L-S-S for jun/sen.

· Dersom ikke alle blinkene er nede på 5 skudd SKAL det skytes inntil 3 ekstraskudd.

· Ubenyttede ekstraskudd på en skyting kan ligge igjen på matten men kan ikke benyttes som fjerde ekstraskudd ved neste skyting.

· Gjenstående blinker etter ekstraskudd medfører strafferunde for ALLE klasser. Ingen skal tas ut ved gjenstående blinker. Dette fordi alle skal ha en fullført sluttid som tellende for sammenlagtresultat for alle tre løp. Strafferunden er 75 meter for alle klassene.

· Hvis man på en skyting ikke har truffet alle 5 blinkene og likevel ikke skyter alle tre ekstraskudd får man tidsstraff.

· Man får også tidsstraff ved manglende strafferunder.

· Tidsstraff er 2 min for jun/sen og 1 min for rekrutt pr manglende strafferunde og ikke gjennomførte ekstraskudd.