Innbydelse


Innbydelse NNM skiskyting 2015 – pdf

17/2-15. NB. Det er foretatt noen korrigeringer i dagsprogrammet. Litt kortere innskytingstid og denne er lagt litt tettere til første startende.  Programmet slik det står i innbydelsen er derfor ikke helt korrekt. Dagsprogammet som er publisert gjelder og er riktig, se her.

Innb1NNM

Innb2NNM

Innb3NNM

Innb4NNM

Innb5NNM

Innb6NNM