Karusellrenn 25/2-17

Velkommen til Karusellrenn i skiskyting lørdag 25. februar 2017 – Sprint

Påmeldingsliste

Startlister

Live resultatlister

Offisielle resultatlister

Innskytingsliste

Innbydelse

Innskyting: Lørdag kl. 10.45-11.45. Liste vil bli annonsert på hjemmesiden; www.tssl.no . Husk visitasjon av skiskyttergevær ved skive 1 etter innskyting – for løpere i 17 års klassen og eldre. Innskyter eller standplasspersonell skal visitere mini- og rekruttvåpen. 

Første start: Lørdag 12.00.

Løypekart:    0,8 og 1,0 km     1,5, 2,0 og 3,0 km

Løypelengder:

lengde17

Arena: Tromsø ski- og skiskytterstadion (Templarheimen)

Rennkontor: Rennkontoret på arena er betjent fra kl 09.30.

Dusj/garderober: Tromsøhallen damer og Skihuset gutter

Kafeteria: Skihuset

Parkering: Ved skihuset/Tromsøhallen

Premieutdeling: Premieutdeling på skihuset.

Premiering:  Full premiering for Mini, ellers ingen iht. TSSK karusellreglement. Noen trekkepremier.

Startnummer: Hentes samlet på rennkontor av lagleder, senest 1 time før rennstart. Ikke innlevert nummer må erstattes (500.-).

Lisens: Lagleder er ansvarlig for at alle har løst lisens (o/13 år). Ingen får starte uten lisens. Engangslisens kan løses før start.

Løyper:  Løypekart på stadion/skihuset. Distanser og løypetraséer med forbehold om vær og føreforhold.

Brikker: Ja. Løpere i 13-årsklassen og eldre skal ha egne brikker. Rennet arrangeres med tidtaking fra Emit. Brikke kan leies av arrangør for kr 25,-. Glemt brikke ved start (o/13 år): Kr. 200.-

Påmelding:  Kun online via ”EQtiming”. Frist: Onsdag 2202.2017 kl. 23.59. Etteranmelding faktureres mot dobbelt startkontigent. Startkontingenter iht til TSSK 2016/2017. Startkontingent og eventuell brikkeleie faktureres lagene i etterkant av arrangementet. Etteranmelding: i sekretariatet på renndagen, senest 1 time før start.

Startkontigenter:

ØVELSE                Minier 13-16 år, miljø Junior Senior
Normal 85 kr 85 kr 110 kr 110 kr

Betaling :Fakturagrunnlag pr klubb sendes klubbene. Etteranmelding betales på rennkontoret.

Jury: TD, rennleder og løypesjef

Epost:   TSSL: tromso.skiskytter.lag@gmail.com

Rennleder:  Kåre W. Huglen (91775609)

Tidtakning:  Eirik Blix 

Løypesjef : Yngve Vassmyr

Teknisk delegert: Frank Eriksen

 Rennkontor:  Hege Skaue