Puss og stell av våpen

Hvordan du skal pusse og behandle ditt skiskyttervåpen

Det er en god investering å ta vare på våpenet ditt! Du vil sikkert oppleve å treffe på
mange som har meninger om dette emnet. Her har du en oppskrift på hvordan du på
en enkel måte kan pusse og vedlikeholde rifla di. Dette er bygd på erfaringer fra
elitenivå både i skiskyting og miniatyrskyting.
Vi forutsetter at du har brukt våpenet ditt i kuldegrader eller i fuktig vær.

• Våpenet taes inn i romtemperatur for tørking, sikteklaff og sluttstykke åpnes.

• Når våpenet er tørt (etter ca. en time) settes løpet inn med våpenolje. Det
anbefales å bruke bronsebørste som er innsatt med «super 1» våpenolje. Du
pusser fra kammer mot munning (det er nok med to ganger).

• Våpenet kan du nå lagre så lenge du ønsker. (Hvis du bruker solventoljer, for
eksempel Hoppe’s nr 9, må du tørrpusse innen en time, da løpet kan ta skade
av å stå lenge med dette stoffet innsatt.)

• Før du bruker våpenet neste gang tørrpusser du ved å skyve gjennom en
pussepropp eller en pusselapp. En gang er normalt godt nok. (En tynn oljefilm
som du da får liggende igjen i løpet, er positivt).

• I kammerdelen vil det hyppigere bli blyavleiringer. Dette fjernes ved å stikke
en kobberbørste ca. en hylselengde inn i kammerdelen, og rotere denne 8-10
runder. Børsten skal være innsatt med olje.

«HOVEDRENGJØRING»

Etter ca. 3000 skudd eller en gang i året bør løpet rengjøres grundig. Vi anbefaler å
bruke et pussemiddel av typen «Gold Medallion» eller lignende. Dette er et meget
finkornet slipemiddel som er blandet ut i renseolje. (Fåes i spesialforretninger.)
Ved å bruke dette fjerner du blyavleiringer som bygger seg opp i løpet over tid.
Du gjør følgende:

• Puss våpenet rent (vanlig prosedyre).

• Bruk en «trang» pusselapp som du setter godt inn med pussemiddelet.

• Puss fra kammer mot munning ca 10 ganger fram og tilbake. (Pass på at
pusselappen ikke skyves helt ut, men snues i munningen).

• Tørrpuss, sett inn med olje og tørrpuss en gang til. Dette for å være sikker på
at du har fått ut alt pussemiddelet. Vær spesielt nøye med kammerdelen.

ANDRE SJEKKPUNKTER
Disse bør gjennomføres en gang pr mnd eller etter behov.
• Skjefteskruer, at de ikke er løse.

• Siktemidler sitter fastskrudd.

• Bæresele sjekkes, håndstopper fastskrudd.

• Sluttstykket, magasiner og kammerdel rengjøres, smøring av glideflater. (Ved
sterk kulde brukes låsolje).

• Mekanismen skal taes ut for å kontrollere om det er fuktighet mellom stål/tre
(bedding). Det sjekkes samtidig at skjeftet er i orden og uten sprekker/skader.

Ved justering av avtrekk eller annen service skal du følge bruksanvisningen nøye eller ta
kontakt med fagmann.

Skrevet av: Trond Kjøll og Lars A. Nygaard, Norges Skiskytterforbund.