Nøkkelsystem

TROMSØ SKISKYTTERLAG,  NØKKELSYSTEM
Klubben har systemnøkler med tre nivåer:

Nivå 1, masternøkler (K1),  som går til containeren, bua og mattebua.
Kun TSSLs hovedtrenere og enkelte andre har disse.

Nivå to (K2),  som går til bua og mattebua.
Følgende kan ha disse:
– Styret
– Alle trenere, inkl TST og NTG
– De som har oppgaver for klubben som gjør det nødvendig.

Nivå tre (K3), som går til mattebua.
Følgende kan ha disse:
– Utøvere i TSSL, TST og NTG f.o.m. juniorklasse.
– Foresatte til utøvere i mini- og rekrutt-klassene.
Minimum aldersgrense for å få leie nøkkel er 16 år. K3-nøkkel leies for kr 100 pr sesong, og beløpet faktureres etter sesongslutt. Leieforholdet løper inntil nøkkelen leveres til nøkkelansvarlig i klubben. Nøkkel må aldri benyttes av utøvere under junioralder (dvs under 16 år). Med leid K3-nøkkel er det mulig å trene utenom de faste treningstidene. Sette deg inn i sikkerhetsreglene (plakat på bua og info på nettsidene) for bruk av standplass før bruk!

UTLEIEREGLER
Felles for alle er at nøklene er klubbens eiendom, og skal leveres tilbake til TSSLs nøkkelansvarlige når styret bestemmer eller behovet er opphørt, og alltid ved flytting eller lengre opphold utenfor Tromsø. Mistet nøkkel erstattes med kr. 300.

KLUBBENS NØKKELANSVARLIG
Nøkkelansvarlig i TSSL er fra sesongen 2014/15 Ronny Heim som kan kontaktes pr epost heim365@gmail.com