Kontakt Oss

 

Tromsø Skiskytterlag (TSSL)
tromso.skiskytter.lag@gmail.com
www.tssl.no
Facebook: https://www.facebook.com/tromsoskiskytterlag

POSTADRESSE
Tromsø Skiskytterlag v/Kåre Huglen,
Nordspissen 33
9017 TROMSØ

TELEFON
91775609

STYREMEDLEMMER 2015/2016

Steinar Vaadal (leder)

Kent-Eirik Gerhardsen (nestleder)

Roy A. Dalmo (sportslig leder)

Kristin Reingjerdskog (styremedlem)

Thomas Sjøberg (styremedlem)

Dag Vollstad (styremedlem)

Hege Skaue (styremedlem)

Sindre Kloster Snekkevik (vararepresentant)

Lars Thorstensen (vararepresentant)