NNM 2020 – AVLYST

Informasjon om NNM 2020 er samlet her

NNM-arrangementet 13-15.mars AVLYSES

TSSL har i dag tidlig valgt å avlyse NNM. Vi har i det lengste sett på løsninger for å avvikle arrangementet, og vi beklager at vi nå må avlyse. TSSL velger å avlyse av samme grunn som andre arrangører, forhindre spredning av viruset, selv om det ved vårt arrangement var vurdert i lag med Tromsø kommune til å ha lav risiko.

Vi vet at det var mange utøvere og ledere som gledet seg til disse dagene i Tromsø, og synes det er synd å måtte avlyse. For de som allerede er ankommet Tromsø vil det være mulig å trene i anlegget i dag.

Med vennlig hilsen

Kent-Eirik Gerhardsen, på vegne av rennledelsen