Ekstraordinært årsmøte 25.08.2016

Til medlemmer i Tromsø Skiskytterlag
Det innkalles hermed til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Skiskytterlag (TSSL).
Saken gjelder anleggssituasjonen på Templarheimen. Det vises til tidligere medlemsmøter og eposter/orienteringer.  Det vil bli gitt orientering om prosessen og situasjonen og framtidige muligheter på kort og lang sikt. Årsmøtet bes ta stilling til videre anleggsutvikling for TSSL.
Møtet holdes i Kløvervegen 12 (lokalene til Econor) torsdag 25.08.2016 kl 20.00.
Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokoll.
4. Anleggssituasjonen på Templarheimen.
Med skiskytterhilsen
Tromsø Skiskytterlag
v/styret