Årsmøte 2016 Tromsø Skiskytterlag

Det innkalling med dette til årsmøte i Tromsø skiskytterlag. Årsmøtet holdes onsdag 30. mars 2016 kl 19.00 i Econor’s lokaler i Kløverveien 12.

Årsmøte-dokument:

Innkalling til årsmøte TSSL 2016

Medlemsavgift Tromsø skiskytterlag

Årsmelding TSSL 15-16

Regnskap2015_Tromsø Skiskytterlag

Kommentarer til årsregnskapet 2015xlsx

TSSL_Budsjett 2016_til_årsmøtet

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med skiskytterhilsen

Steinar Vaadal

Tromsø Skiskytterlag http://www.tssl.no