Inntekt til klubben! Vær med å bidra!


TSSL er med i Telenors mobilreturordning 2015. Vi får kr 30,- per mobiltelefon vi samler inn.

Mer info her: http://www.idrett.no/tema/mobilretur/Sider/mobilretur.aspx

 

Vi har mottatt 6 innsamlingsposer og litt info som ungene kan bruke til å samle inn mobiltelefoner i nabolaget. Jeg regner med at mange av oss kan bidra med 2-3 stykker fra egen samling også. De som kan bidra kan hente innsamlingspose hos meg, eller du kan overlevere til meg det du måtte finne hjemme eller på jobb.

Vær kreative, spør kollegaer på jobb, klassekamerater, famile og venner. Spre også til dine facebook-venner.

Den som henter innsamlingspose og leverer den tilbake med flest mobiltelefoner får en premie fra klubben!

Hilsen innsamlingsgeneralen, Stig Hanssen.

Adresse for henting/bringing av innsamlingsposer eller levering av telefoner: Alvevegen 193

Stig treffes på mobiltelefon 99287083.