Årsmøte i Tromsø skiskytterlag


innkalles herved til årsmøte for Tromsø Skiskytterlag.

Årsmøtet holdes 9. juni 2015 kl 19.00 i Econor’s lokaler i Kløverveien 12.

Saksliste: Innkalling_endelig til årsmøte TSSL 2015

Årsmøtedokumenter:

140521 Årsmelding TSSL 2015

Årsregnskap_TSSL_ 2014

Medlemsavgift Tromsø skiskytterlag

Innkommet sak ang anleggssituasjonenTemplarheimen

TSSL_Budsjett 2015_til_årsmøtet

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Steinar Vaadal, leder TSSL