Innkalling til årsmøte 2013 i Tromsø skiskytterlag

Innkalling til årsmøte 2013 i Tromsø skiskytterlag

5. juni 2013 kl. 19.00.
Årsmøtet avholdes Econor’s lokaler i Kløverveien 12.

Fullstendig saksliste, med vedlegg ligger ved denne artikkelen. Se under sak.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Kent-Eirik Gerhardsen
På vegne av styret

VEDLEGG:
Sakliste
Årsregnskap
Årsmelding
Innstilling fra valgkomiteen i TSSL 2013
Budsjett TSSL 2013
130518, revisjonsberetning 2012
Kommentarer