Saksliste til årsmøtet

Saksliste til årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 30.4.2012

Årsmøtet avholdes i Econor’s lokaler, i Kløverveien 12, og begynner kl. 19.00 den 29.5.2012

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Foreta følgende valg

a) Leder

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlem

c) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer)

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Infosak

Torill Fagerheim orienterer om arbeidet i Tromsø Skiteam.

 

Med vennlig hilsen

Styret i TSSL